Транспорт

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД разполага с модерен автопарк от тежки товарни превозни средства, което ни позволява сигурно и безопасно да транспортираме произведените стоманобетонни елементи и конструкции в кратки срокове и без да бъде нарушена тяхната цялост.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com