Производство на стоманобетонни конструкции

Водещо отношение при всеки проект е технологията. Проектантът технолог определя какво е необходимо за производството и от това произлиза нуждата от един или друг тип сграда. Това предполага използването на едни или други видове конструкции за осигуряване на производствения поток при съответни подпорни разстояния и височини на помещенията.

Стоманобетоновите конструкции, произведени в заводски условия, имат за цел да осигурят тези технологични изисквания към всеки проект. Предимството им е в покриването на големи технологични отвори, ниската експлоатационна поддръжка във времето, естетичния външен вид, покриване нормите на пожаробезопасност без допълнителна обработка и бързия монтаж.

За нуждите на пазара изградихме нов завод за сглобяеми стоманобетонови конструкции в София с най-съвременно оборудване и с висок производствен капацитет. Това ни позволява да изработваме конструкции с високи марки бетон и преодоляване на подпорни  разстояния до 30 м.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com