Завод за отпадъци

Завод за отпадъци - Интегрирана система за управление на битови отпадъци-депо за неопасни отпадъци;
Завод за механично-биологично третиране на битови отпадъци с производство на  RDF - гориво;

Изпълнител сглобяема конструкция - 2015

Инвеститор: АКТОР ЕООД
Местоположение: гр.София
РЗП: 13 508 кв.м.
Срок: 2014 г.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com