Динамиката при индустриалните инвестиции изисква все по-модерен и иновативен подход при планирането, проектирането, изграждането и управлението на производствената инфраструктура, за да бъдат промишлените компании максимално конкурентни.   

Фирмите се нуждаят от функционални решения за техните промишлени  сгради, за да бъдат пригодени за бъдещето и да поддържат операциите икономично. Използването на предварително произведени сглобяеми стоманобетонови елементи дават много предимства: кратко време за строеж, високо качество, ефикасност и прецизност. 

Независимо от предназначението на промишлената сграда, при  изпълнението  на строежа се съблюдават високите изискванията на инвеститорите в прилагане на иновационни технологии и материали за изпълнението им, както и архитектурните идеи, конструктивни и инсталационни потребности на производствените технологии. Стриктното спазване на специфичните изисквания на инвеститора, комбинирани със знанията  и уменията на нашите специалисти за технически строителни постижения, позволява осъществяването на най-сложните проекти и ни прави предпочитан контрагент в този сектор на строителството.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com