Дали е строителство на магазин, хипермаркет, шоурум - проекти като тези представляват изобилие от технически и организационни предизвикателства. Те изискват ителигентно и интегрирано проектно управление с обстойно планиране и подготовка, както и непрекъснато сътрудничество на всички ангажирани участници. За необикновени и креативни решения МИКС КОНСТРЪКШЪН е вашият компетентен и опитен партньор.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com