История

МИКС КОНСТРЪКШЪН е една от водещите строителни компании в България специализирани в изграждането на индустриални /промишлени, административни, обществени и търговски сгради, логистични и сервизни центрове/ и инфраструктурни проекти.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистриранo през 2006 година, след преструктурирането на създаденотo през 1993 г. МИКС-ПС ООД, като наследява от нея натрупания богат управленски и строителен опит.    

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД се стреми да предлага цялостно решение на своите клиенти чрез пълната гама услуги: инвестиционни проучвания, осигуряване на терен, проектиране и строителство. 

Дружеството разполага със съвременен, модерен завод за стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики в проектирането и производството на напрегнат и ненапрегнат сглобяем стоманобетон. 

Фирмената политика на компанията е насочена към непрекъснато модернизиране, усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите продукти и услугите с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване изискванията на инвеститорите.

Във фирмата е внедрена интегрирана система за управление на качество по ISO 9001; опазване на околната среда ISO 14001 и безопасни условия на труд ISO 45001 сертифицирана от TÜV NORD CERT GmbH.

Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България.

Висококвалифицираните специалисти, отговорната и качествена работа, умелото управление ни позволяват да устоим на най-големите съвременни, архитектурни и инженерингови предизвикателства.

В своята дейност МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД залага на коректност към партньорите, високо качество на строителството  и креативност в  управлението.

Основни фактори за конкурентността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

  • Богат професионален опит и референции
  • Коректност
  • Високо качество
  • Кратки срокове за изпълнение
  • Атрактивно ценообразуване
  • Преференциални договорни условия
  • Гъвкавост
  • Собствен модерен завод за производство на стоманобетон

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е динамично развиваща се компания, чиято успешна дейност на пазара за строителни услуги в България я наложи като търсен и коректен партньор и превърна името й в символ на качество, бързина и новаторски подход.

ЗСК Стоманобетон ООД

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на сглобяем стоманобетон.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
България, София, ул. Луи Айер 2, 1404
Тел. +359 2 915 0101
Факс +359 2 958 2949
e-mail: miks@miks-ps.bg
miks@netbg.com